معنی و ترجمه کلمه general staff college به فارسی general staff college یعنی چه

general staff college


دانشکده فرماندهى و ستاد
علوم نظامى : دانشگاه جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها