معنی و ترجمه کلمه general supplies به فارسی general supplies یعنی چه

general supplies


تدارکات عمومى
علوم نظامى : اماد عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها