معنی و ترجمه کلمه general support به فارسی general support یعنی چه

general support


علوم نظامى : ماموريت عمل کلى ،يکان پشتيبانى عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها