معنی و ترجمه کلمه general tariff به فارسی general tariff یعنی چه

general tariff


بازرگانى : تعرفه عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها