معنی و ترجمه کلمه general به فارسی general یعنی چه

general


سرتيپ ،طبقه ،امير ارتش دادگاه عالى ،تيمسار،عام ،عمومى ،جامع ،همگانى ،متداول ،کلى ،معمولى ،همگان ،ژنرال ،ارتشبد
علوم مهندسى : عمومى
معمارى : عمومى
قانون ـ فقه : عام ،سرکرده
روانشناسى : کلى
علوم نظامى : سرتيپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها