معنی و ترجمه کلمه generality به فارسی generality یعنی چه

generality


کليات ،ابهام ،عموميت ،اظهار عمومى ،نکته کلى ،اصل کلى
علوم مهندسى : اصل کلى
کامپيوتر : عموميت
قانون ـ فقه : اکثريت
روانشناسى : کليت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها