معنی و ترجمه کلمه generalized coordinates به فارسی generalized coordinates یعنی چه

generalized coordinates


شيمى : مختصات تعميم يافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها