معنی و ترجمه کلمه generalized planning به فارسی generalized planning یعنی چه

generalized planning


بازرگانى : برنامه ريزى تعميم يافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها