معنی و ترجمه کلمه generalized reinforcer به فارسی generalized reinforcer یعنی چه

generalized reinforcer


روانشناسى : تقويت کننده تعميم يافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها