معنی و ترجمه کلمه generalized routine به فارسی generalized routine یعنی چه

generalized routine


روال کلى
کامپيوتر : روال تعميم يافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها