معنی و ترجمه کلمه generalized seizure به فارسی generalized seizure یعنی چه

generalized seizure


روانشناسى : حمله صرعى فراگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها