معنی و ترجمه کلمه generate به فارسی generate یعنی چه

generate


گسترش يافتن ،افريدن ،ساختن ،زادن ،زاييدن ،توليد کردن ،احداث کردن ،بوجود اوردن ،تناسل کردن ،حاصل کردن ،توليد نيرو کردن
علوم مهندسى : خلق کردن
کامپيوتر : توليد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها