معنی و ترجمه کلمه generating function به فارسی generating function یعنی چه

generating function


تابع مولد،تابع زاينده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها