معنی و ترجمه کلمه generating set به فارسی generating set یعنی چه

generating set


علوم مهندسى : دستگاه مولد برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها