معنی و ترجمه کلمه generation data set به فارسی generation data set یعنی چه

generation data set


کامپيوتر : مجموعه داده هاى توليدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها