معنی و ترجمه کلمه generative glands به فارسی generative glands یعنی چه

generative glands


روانشناسى : غده هاى تناسلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها