معنی و ترجمه کلمه generator busbar به فارسی generator busbar یعنی چه

generator busbar


علوم مهندسى : باسبار ژنراتور
الکترونيک : شين اصلى مولد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها