معنی و ترجمه کلمه generator set به فارسی generator set یعنی چه

generator set


ژنراتور،مولد برق
علوم مهندسى : دستگاه مولد برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها