معنی و ترجمه کلمه generator به فارسی generator یعنی چه

generator


دينام اتومبيل ،زاينده ،زاياد،دينام ،ژنراتور،مولد برق
علوم مهندسى : دستگاهى براى توليد انرژى الکتريکى
کامپيوتر : مولد
الکترونيک : مولد
عمران : دستگاه مولد برق
معمارى : مولد
روانشناسى : مولدعلوم هوايى : مولد
علوم نظامى : موسس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده