معنی و ترجمه کلمه genethliac به فارسی genethliac یعنی چه

genethliac


مربوط به طالع ،طالع بين ،طالع شناس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها