معنی و ترجمه کلمه genetically به فارسی genetically یعنی چه

genetically


ازلحاظ پيدايش واصل ،موافق علم پيدايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها