معنی و ترجمه کلمه geneva cross به فارسی geneva cross یعنی چه

geneva cross


)red cross(صليب سرخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها