معنی و ترجمه کلمه geneva stop به فارسی geneva stop یعنی چه

geneva stop


سيستم نگهدارنده فيلم
علوم مهندسى : کليد چرخ دنده اى صليبى شکل که در دستگاه فيلم بردارى موجود مى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها