معنی و ترجمه کلمه geniculate bodies به فارسی geniculate bodies یعنی چه

geniculate bodies


روانشناسى : اجسام زانويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها