معنی و ترجمه کلمه geniculated به فارسی geniculated یعنی چه

geniculated


)geniculate(داراى زانويى ،خم شده ،خيمده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها