معنی و ترجمه کلمه geniculostriate system به فارسی geniculostriate system یعنی چه

geniculostriate system


روانشناسى : دستگاه مخطط زانويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها