معنی و ترجمه کلمه genie به فارسی genie یعنی چه

genie


موشک هوا به هواى ازاد با کلاهک اتمى( غير هدايت شونده)،genius(، )jinnتوليد کننده ،مربوط به اندامهاى تناسلى
کامپيوتر : جنى
علوم نظامى : موشک هوا به هواى ازاد با کلاهک اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها