معنی و ترجمه کلمه genital organ به فارسی genital organ یعنی چه

genital organ


قانون ـ فقه : الت تناسلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها