معنی و ترجمه کلمه genital organs به فارسی genital organs یعنی چه

genital organs


الات تناسلى( بيرونى) ،جهازتناسلى( خارجى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها