معنی و ترجمه کلمه genital phase به فارسی genital phase یعنی چه

genital phase


روانشناسى : مرحله تناسلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها