معنی و ترجمه کلمه genitalia به فارسی genitalia یعنی چه

genitalia


)genitals(اندامهاى تناسلى ،الات تناسلى( خارجى)
روانشناسى : اندامهاى تناسلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها