معنی و ترجمه کلمه genitourinary به فارسی genitourinary یعنی چه

genitourinary


وابسته به دستگاه ادارى تناسلى ،جهاز تناسلى وادرارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها