معنی و ترجمه کلمه genius به فارسی genius یعنی چه

genius


نابغه ،نبوغ ،استعداد،دماغ ،ژنى
روانشناسى : نبوغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها