معنی و ترجمه کلمه genomotives به فارسی genomotives یعنی چه

genomotives


روانشناسى : انگيزه هاى ارثى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها