معنی و ترجمه کلمه genotype به فارسی genotype یعنی چه

genotype


نوع معرف و نماينده يک جنس( ازموجودات داراى صفات مشابه ارثى)
روانشناسى : سنخ ارثى
زيست شناسى : نژادمانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها