معنی و ترجمه کلمه genral election به فارسی genral election یعنی چه

genral election


انتخابات عمومى براى مجلس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها