معنی و ترجمه کلمه genre به فارسی genre یعنی چه

genre


نوع ،قسم ،جور،طبقه ،دسته ،راسته ،جنس ،طرز،طريقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها