معنی و ترجمه کلمه genteelly به فارسی genteelly یعنی چه

genteelly


بطوراقامنش ،نجيب وار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها