معنی و ترجمه کلمه gentlemanlike به فارسی gentlemanlike یعنی چه

gentlemanlike


شايسته مرد نجيب ،اقامنشانه ،مثل مردم شريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها