معنی و ترجمه کلمه gentlemen's agreement به فارسی gentlemen's agreement یعنی چه

gentlemen's agreement


قرارداد شفاهى ،قول مردانه
بازرگانى : موافقت شرافتمندانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها