معنی و ترجمه کلمه gentlewoman به فارسی gentlewoman یعنی چه

gentlewoman


بانو،خانم ،زن نجيب ،زن باتربيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها