معنی و ترجمه کلمه genuine به فارسی genuine یعنی چه

genuine


خالص ،اصل ،اصلى ،واقعى ،حقيقى ،درست
علوم مهندسى : موثق
روانشناسى : اصيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها