معنی و ترجمه کلمه genus به فارسی genus یعنی چه

genus


جنس( در رده بندى)،جنس ،نوع ،دسته ،طبقه ،قسم ،جور،سرده
علوم مهندسى : دسته
روانشناسى : جنس
زيست شناسى : جنس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها