معنی و ترجمه کلمه geocentric latitude به فارسی geocentric latitude یعنی چه

geocentric latitude


علوم نظامى : عرض جغرافيايى زمينى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها