معنی و ترجمه کلمه geochronology به فارسی geochronology یعنی چه

geochronology


باستان شناسى زمين ،شرح وقايع تاريخى گذشته بر مبناى اطلاعات زمين شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها