معنی و ترجمه کلمه geochronometry به فارسی geochronometry یعنی چه

geochronometry


اندازه گيرى زمان گذشته توسط روش هاى باستانشناسى وديرينه شناسى زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها