معنی و ترجمه کلمه geodesic به فارسی geodesic یعنی چه

geodesic


)geodetic(کوتاه ترين خط ترسيم شده بين دو نقطه در روى سطح


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها