معنی و ترجمه کلمه geodetic control به فارسی geodetic control یعنی چه

geodetic control


نقاط کنترل ژئودزى
علوم نظامى : نقاط کنترل نقشه بردارى عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها