معنی و ترجمه کلمه geodetic datum به فارسی geodetic datum یعنی چه

geodetic datum


سطح مبناى نقشه بردارى
علوم نظامى : افق مبناى نقشه بردارى زمينى جهانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها