معنی و ترجمه کلمه geodetic به فارسی geodetic یعنی چه

geodetic


وابسته به علم زمين پيمايى در سطح کره ،مربوط به مساحى ،خط اقصر، )geodesic(کوتاه ترين خط ترسيم شده بين دو نقطه در روى سطح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها